DNB Næringsmegling var megler da «KPMG-bygget» ble solgt

CapMan Real Estate har kjøpt Sørkedalsveien 6 på Majorstuen som for mange er kjent som «KPMG bygget». Entra er selger av eiendommen, som var en del av Oslo Areal-porteføljen. DNB Næringsmegling har bistått prosessen og vært rådgiver for CapMan som kjøper av bygget.

 

«KPMG-bygget» på Majorstuen er på 19 300 kvadratmeter fordelt på 18 etasjer over bakken og to etasjer under bakken. Eiendommen har fått sitt navn etter at revisjonsselskapet KPMG har vært hovedleietaker i bygget i over 20 år, og er i dag et markant landemerke. Entra overtok bygget som en del av porteføljen etter Oslo Areal, og har valgt å selge bygget som ligger geografisk noe utenfor deres øvrige eiendommer.  

 

 

Hans-Christian Birkedal, leder for transaksjoner i DNB Næringsmegling ser på Majorstuen som et meget interessant kontormarked. Han har tidligere vært megler i flere transaksjoner i området – blant annet sist gang NVE-bygget skiftet eier.  

«Vi ser god interesse for området blant leietakere og investorer, og området vil bli ytterligere styrket som kontormarked som følge av utbygningen av Fornebubanen» 

 

 

Axel Frederick Meyer, Rådgiver utleie i DNB Næringsmegling, uttaler at Sørkedalsveien 6 er et landemerke av et kontorbygg.  

«Etter at CapMan har gjennomført rehabilitering vil bygget fremstå et av de mest attraktive kontorlokalene Oslo by har å tilby. I tillegg er plasseringen på Majorstuen viktig, bygget strekker seg over et kvartal og er svært synlig. En gjennomtenkt renoveringen av bygget i sin helhet, vil kunne tilføre dette området helt avgjørende kvaliteter».  

 

CapMan Real Estate er en nordisk investor med kontorer i Helsinki, Stockholm, Oslo, København og London. Selskapet har eiendom for ca. 4 milliarder EURO under forvaltning. Sørkedalsveien 6 er selskapets femte investering i Norge siden 2017, og den hittil største. Selskapet vil rehabilitere bygget og ønsker å oppnå en BREEAM in use Excellent eller Outstanding-sertifisering.   

 

Vi gratulerer alle parter med en god prosess!