Derfor er gjenbruk av kontorlokaler positivt for leietaker, gårdeier - og miljøet

Hyre viser at det går an å skape attraktive kontorlokaler uten å bytte alt inventar, totalrenovere og kjøpe nytt

 

Det er lite som minner om gjenbruk i Hyres nye kontorlokaler i Akerselva Atrium, Chr. Kroghs gate 16. Arealene ser freshe ut, til tross for at Hyre knapt har endret noen ting etter forrige leietaker.  I januar 2022 overtok selskapet 900 kvadratmeter i et fullservice kontorbygg. Fleksibilitet og sentral lokasjon var viktigste kriteria ved valg av nye lokaler.

Hyre er et teknologiselskap i kraftig vekst. Det er vanskelig å vite hvor mange ansatte vi er om 3, 5 eller 10 år. Derfor ønsket vi å overta lokalene slik de var, fordi det ga oss fleksibilitet. Vi vurderte kontorfellesskap, men la det fort fra oss da vi er for mange.  Elektriker la inn noen nye punkter, vi fjernet folie fra glassvegger og bygget akustikk himling i stillerommene der det manglet. Ellers er lokalene akkurat slik de var da forrige leietaker flyttet ut. Mange av møblene har vi tatt med oss fra våre gamle lokaler, i tillegg til å ha kjøpt noen nye og brukte møbler der vi manglet, sier Jon Harald Rønning, marketing manager og co-founder i Hyre.

– Vi har god plass for vekst og ser at de ansatte flytter seg rundt blant avdelingene. Det at vi har generøs plass per ansatt gir mer rom for fleksibilitet, fortsetter Rønning.

 

Fleksible kontrakter i eksisterende lokaler kan være en god match

– For gårdeier var det positivt at Hyre overtok lokalene «as is”. Innflytting uten større tilpasninger og med en rask overtakelse, gir gårdeier rask kontantstrøm. Men kanskje vel så viktig er gjenbruk godt for gårdeiers miljøperspektiv.   Det er vår jobb å finne den riktige leietakeren og ofte er det ensbetydende med lange leiekontrakter. For mange gårdeiere kan korte kontrakter i eksisterende lokaler være god match. Unge bedrifter i etableringsfasen har ikke nødvendigvis samme ønske eller behov som godt etablerte selskap. Hyre er også et godt eksempel på at bærekraft gir god økonomi for gårdeier, sier megler Axel F. Meyer.

– Meglere har et ansvar for å tilrettelegge økt gjenbrukspraksis når bedrifter er på flyttefot. I mange tilfeller er det bedre å finne løsninger der bedriften tilpasser seg kontorlokalene i stedet for at arealene tilpasses dem. Når vi presenterer dette for de ulike gårdeierne, vil vi kunne forhandle både pris og ikke minst lengde på leiekontrakt på et helt annet nivå, sier megler Axel F. Meyer.

 

Gjenbrukslokaler

Bygg- og eiendomssektoren har er stort forbedringspotensial når det kommer til gjenbruk og klimaavtrykk. Det kastes eksempelvis fullt brukbare gulv, lettvegger og kjøkkenfronter fra kontorlokaler – som fremdeles har gjenværende levetid, sier megler Jan Vidar Løvsland.

Hyre lever som de predikerer. Bærekraft er et krav. En delt bil erstatter 10 private biler, viser undersøkelser fra TØI. Hyres bildelingstjeneste er kostnadsbesparende og griper rett inn i fortettingsproblemet i de største byene. Dagens bilbruk er ikke bærekraftig. Måten vi renoverer kontorlokaler etter få år er heller ikke bærekraftig. Alternative løsninger tvinges frem.

Hyres nye kontorlokaler i Akerselva Atrium er ombruk i praksis.

DNB Næringsmegling gratulerer Hyre med flotte «gjenbrukslokaler», og DNB Næringseiendom med flott leietaker!

 

Flere av våre eiendommer til utleie egner som gjenbrukslokaler. Ta kontakt med megler for å høre hvordan vi kan løse din bedrifts behov for fleksible kontorlokaler.

Artikkelen om Hyre er står også i vårt Utleiemagasin September