Coworkingrapporten 2019: Aktørene planlegger videre vekst

Coworking og fleksible kontorkonsepter har vært i kraftig vekst i Oslo de siste årene. Spesielt i sentrum har coworkinglokalene vokst i antall, tilbydere av fleksible kontorkonsepter stod for omtrent 20 % av kontorleieavtalene i Oslo sentrum i 2018.

 

Vi gjennomførte i første kvartal 2019 vår årlige undersøkelse blant en del av de største tilbyderne av kontor-som-tjeneste for andre gang. Aktørene vi pratet med utgjør anslagsvis 80 % av det totale coworkingmarkedet i Oslo og i år som i fjor forventer aktørene å vokse videre. Veksten har riktignok også medført konkurranse i segmentet, noe som bidrar til at respondentene i vår undersøkelse ikke ventet å øke prisene ut til sine kunder.

 

Les mer om coworkingaktørenes syn på veien videre og om hva slags avtaler de ønsker med gårdeierne!:

 

Les rapporten fra DNB Næringsmeglings coworkingundersøkelse her!