Bråbrems i coworkingveksten

For noen måneder siden så verden ganske annerledes ut. Vi forventet en vekst i økonomien, og arbeidsmarkedet i Norge gikk bra. Så kom Covid-19 og det meste stoppet opp. Dette gjelder naturlig nok også for kontormarkedet, hvor markedet for fleksible kontorlokaler har fått kjenne konsekvensene av dette.

 

Betydelig færre med vekstplaner

De siste årene har vi sett en kraftig vekst av aktører som tilbyr fleksible kontorlokaler, og dette har vært særlig fremtredende i hovedstaden. Vi har sett en betydelig vekst i antall aktører, og aktørene selv har også hatt ambisjoner om videre vekst. I vår undersøkelse blant coworkingaktørene i 2019, svarte bortimot samtlige aktører at de forventet å vokse i løpet av de neste 12 månedene.
Som det vises i figuren under, så har dette bildet endret seg vesentlig inneværende år. Årets undersøkelse viser at flesteparten ikke venter å vokse de neste 12 månedene. Hovedårsakene som oppgis er både usikkerheten rundt Covid-19 situasjonen vi er inne i, men også det at det har vært en overetablering av aktører de siste årene.

 

Lønnsomhet og økonomisk nedgang en bekymring

Med flere tilbydere i markedet for fleksible kontorlokaler, så presser også dette ned prisen for sluttbrukerne. Flere av aktørene har også vært drevet mer av ekspansjon enn av lønnsomhet, og disse er særlig bekymret for hvordan koronasituasjonen vil slå ut for dem. Kun 10 % av de spurte aktørene tror at prisen til sluttbrukerne vil øke det neste året. Det er heller ikke til å legge skjul på at flere av coworkingaktørene har mistet flere leiekontrakter som følge av Koronasituasjonen. Fleksibiliteten som ligger i kortere leiekontrakter, er det nå leietakerne som får nyte godt av. Samtidig sier nærmere 80 % av aktørene at de har faste leiekontrakter med gårdeierne. En økonomisk nedgang som vi nå ser, treffer dermed tilbyderne av fleksible kontorlokaler ekstra hardt. De siste års høye grad av nyetableringer i coworking-segmentet med påfølgende konkurranse og prispress er den største bekymringen. Men årets undersøkelse viser også at bekymringen for en økonomisk nedgang er like stor.

 

Konsolidering

Vi har sett av årets undersøkelse at et flertall av aktørene har opplevd et frafall av leietakere etter Covid-19. Vi vet enda ikke hvor lenge disse tiltakene vil vedvare, og så lenge koronaepidemien pågår vil fleksibiliteten benyttes av sluttkundene. Det er også mindre sannsynlig at aktørene vil signere veldig mange nye avtaler i denne usikre tiden, og det kan ta tid før markedet normaliseres. I tillegg har vi hatt en overetablering av nye coworkingaktører på markedet de siste årene, noe som har ført til økt konkurranse og prispress.
En økonomisk nedgang som vi nå er vitne til kan gi muligheter for segmentet på lengre sikt, da flere bedrifter kan se verdien av fleksibilitet. Samtidig tror vi at summen av faktorene beskrevet ovenfor, gjør at vi vil se et bortfall av aktører i det korte bilde, som gjør at det vil bli færre aktører på markedet.

 

Ta kontakt med vår analyseavdeling eller våre rådgivere dersom du ønsker en nærmere gjennomgang av undersøkelsen.