Bedriftene forventer en markant reduksjon i antall yrkesreiser

Vår helt ferske kontorbrukerundersøkelse blant noen de største kontorbrukerne i Oslo viser at bedriftene tror på en markert reduksjon i antall yrkesreiser i tiden fremover. Dette skyldes at mange tror digitale hjelpemidler vil erstatte deler av møtene som tidligere ble gjort fysisk, også etter at vi har lagt COVID-19 bak oss. Undersøkelsen viser at selskapene i gjennomsnitt ser for seg en reduksjon på nær 40 % i antall yrkesreiser sammenlignet med situasjonen før korona. Flere tror også at en halvering av reisevirksomheten blir den nye normalen.

 

Kontorbrukerne tror særlig det er møter som innebærer dagsreiser som blir digitale fordi det brukes mye tid og penger på å gjennomføre et møte eller to. Selskapene forteller at det har blitt større aksept for å gjennomføre møter elektronisk, det fremskynder en utvikling som startet allerede før korona. En stadig økende bevissthet rundt bærekraft (ikke minst ved å redusere flyreiser) spiller inn, men også kostnadsfokus trekkes frem. Koronatiltakene har ført til et gunstig tidspunkt å få gjennomført endringer, og mange påpeker at de ansatte sjelden synes det er gunstig med lange dager hvor mye av tiden går med til reising.

 

Hva blir konsekvensene?

Undersøkelsen viser at selskapene på ingen måte skal stoppe reisevirksomheten, bedriftene påpekte ofte viktigheten av å også møtes fysisk i jobbsammenheng tross gode alternativer elektronisk. Men selskapene forteller at man forventet å eksempelvis gjennomføre to til tre reiser til Bergen i måneden, fremfor de fire reisene man kanskje hadde som normalen før COVID-19.

 

Vi venter likevel vesentlig reduksjon i forretningsreiser som vil kunne få konsekvenser for mange. Flybransjen er opplagt blant de som vil rammes da mange dagsreiser i jobbsammenheng vil droppes. Hotellbransjen vil også påvirkes, men trolig i noe mindre grad da vi forventer størst reduksjon i dagsreiser uten overnatting. I 2019 var likevel nær 40 % av overnattingene i Oslo relatert til yrkesreiser, så redusert reisevirksomhet vil merkes i hotellsegmentet. Videre er det ikke til å komme bort ifra at mindre reising i jobbsammenheng vil få konsekvenser for både transportnæringen (taxi, flybuss, flytog), handel på flyplassene, men også deler av restaurantnæringen og andre.

 

På den positive siden uttrykker mange av selskapene at de tror på et vesentlig løft både for kurs og konferanser (særlig i egen by) i årene fremover, noe som opplagt vil være positivt for hotellene. Det er ingen tvil om at mange lengter etter å se hverandre etter en lang periode med hjemmekontor og webinarer, som gjør at mange ser for seg å investere både tid og penger i samlinger når det lar seg gjennomføre.

 

En del kontorbrukere har også uttalt at de ønsker flere små møterom og stillerom til digitale møter, mens flere sier de trenger færre store møterom. En del bedrifter uttaler også at de ønsker seg mer fleksibilitet når det gjelder kontorlokalene sine, en trend vi opplevde også før korona, men som har forsterket seg ytterligere. Det gir også noen muligheter for hoteller som kan leie ut møterom til mindre arrangementer.