Aktiviteten stiger etter Koronabrems

Første halvår er nå et tilbakelagt kapittel i et år som har skilt seg ut både på arbeidsplassen og i samfunnet forøvrig. DNB Næringsmegling har kontorer i Norges fire største byer og vi har tatt temperaturen på næringseiendomsmarkedet landet rundt når vi nå nærmer oss sommerferie. Våre meglere melder om stigende markedsaktivitet, ikke minst synliggjort ved kjempedealen i Stavanger da Oslo Pensjonsforsikring kjøpte nybygget Herbarium av Øgreid Eiendom. DNB Næringsmegling bistod kolleger i DNB Markets med gjennomføringen av en av de største transaksjonene siden Covid-19 traff samfunnet og markedene.

 

Koronarabatt ikke lenger et tema i Oslo

I Oslo rapporterer vår transaksjonsavdeling om god aktivitet inn mot sommeren med mange pågående prosjekter. Leder Hans-Christian Birkedal kan fortelle at Koronarabatt ikke lenger er et tema, men at markedet fortsatt er selektivt.

«Det er god etterspørsel etter trygge kontantstrømmer, samt kvalitetseiendom på gode beliggenheter. Handel og hotell fremstår derimot som krevende investeringssegmenter i dagens marked, da visibiliteten på omsetning og leier er lav. Mange av transaksjonene som nå gjennomføres har i stor grad vært gjennomført som smale prosesser eller er kjøperinitierte», sier Birkedal.

Han forteller også at utlendingene igjen er aktive på kjøpersiden. «Vi har hatt flere dialoger i senere tid med investorer med base utenfor Norge som søker nye investeringer her eller er involverte i konkrete prosesser hvor man vurderer bud og ønsker bistand. På boligsiden er etterspørselen etter nye utviklingsprosjekter god. Markedet er dog noe mer selektivt enn tidligere, og vi observerer at det er færre budgivere per prosjekt. Flere investorer signaliserer sterk kjøpsinteresse og vi tror på en hektisk høst med stor konkurranse om de beste objektene!».

 

Utleieavdelingens leder Jørn Skovly forteller at kontormarkedet i Oslo sentrum stoppet litt opp etter nedstengingen i mars, mens de prosessene som var i gang, fortsatte med en redusert fremdrift. «Mange var avventende til utviklingen og vi opplever fortsatt at en del bedrifter er i diskusjonsfasen knyttet til omfanget av kontorer og andelen hjemmekontor», sier Skovly. «Det er ingen koronoarabatt å spore i sentrale strøk, mens det utenfor sentrum og kollektivknutepunktene er relativt få for større interessenter».

Skovly peker på at enkelte segmenter har klart seg bra gjennom de siste månedene. «Når det gjelder lager-, logistikk-, og kombibygg har etterspørselen holdt seg overraskende godt, særlig anført av de bransjer som har opplevd omsetningsøkning de siste månedene. Det er tydelig at disse bransjer ikke har særlige utfordringer med å håndtere smittevernet, og mange er også bilbaserte».

 

Høy aktivitet i Trondheim!

Aktiviteten i første halvår har vært meget høy for vår avdeling i Trondheim. «Vi har manøvrert oss gjennom Koronatiltakene med høy aktivitet og holder nå en god styringsfart inn mot høsten», sier leder for Trondheimskontoret John Edvin Arnstad.

«Vi har signert hele 14 leiekontrakter med et samlet utleieareal på 13.700 kvadratmeter i skrivende stund og det ser ut til at vi har sluttforhandlet totalt 17 før ferien starter for de fleste. Årlig leiebeløp for disse avtalene utgjør i overkant av 36 millioner fordelt på 20.882 kvadratmeter», fortsetter Arnstad.

Han forklarer at det nok en gang er nybyggene i sør-korridoren, men også i øst som tiltrekker seg de fleste av de største leietakerne som har vært på søk. Etterspørselen etter rehabiliterte bygg i sentrum og spesielt på Solsiden er påfallende god, i følge Trondheimssjefen.

«På transaksjonsiden har det vært mye aktivitet, hvor vi har deltatt som megler på hele 10 saker, med et samlet volum på i overkant av 800 millioner kroner. Flere større eiendommer på Tunga ble eksempelvis kjøpt av et nytt syndikat i starten av året», sier Arnstad.

Han forteller at de lokale investorene også har vært sultne og åpne for transaksjonsmuligheter gjennom «Koronaperioden». «Det er solgt flere eiendommer i prissjiktet 50 – 80 millioner både på Heggstadmoen, Lade, samt en spennende boligtomt på Nedre Elvehavn. Det er kun to transaksjoner vi opplever som satt på vent i løpet av første halvår pga. usikkerhet i markedet. På transaksjonsiden pågår det flere budprosesser i skrivende stund som vi forventer vil pågå gjennom sommeren».

WilLee-Wright_DNBNaering

John Edvin Arnstad (i midten) er leder for DNB Næringsmeglings Trondheimskontor og melder om høy aktivitet. Her flankert av adm. dir. Anne Helene Mortensen og transaksjonsmegler Gunnar Selbyg.

 

Sentrum er ettertraktet i Stavanger

I Stavangerregionen har det lenge vært et tilbudsoverskudd på kontorsiden, men blant de etterspurte sentrumskontorene er utvalget begrenset. Våre utleiemeglere Tonje Østrem Rosenvold og Stian Miljeteig har bistått ved en stor andel av de inngåtte leieavtalene for kontor i sentrum de siste par årene. «Det er fremdeles betydelig interesse for kontor i Stavanger sentrum. Så langt i år har vi leid ut eller er i sluttforhandlinger om utleie av omtrent 4.500 kvadratmeter kontor», forteller Miljeteig. Blant annet bistod DNB Næringsmegling da Forvaltningshuset leide lokaler av Smedvig. Utleiemegler Tonje Østrem Rosenvold erfarer at leieprisene i sentrum ikke har har endret seg i inneværende år. «Men vi opplever at flere bedrifter er avventende og utsetter beslutninger til over sommeren for å se an utvikling i både Koronasmitte og oljepris», forteller hun.

Stavanger sentrum er også ettertraktet i transaksjonsmarkedet. DNB Næringsmegling bistod DNB Markets da Øgreid solgte nybygget Herbarium til Oslo Pensjonsforsikring i en av de største eiendomstransaksjonene etter at Koronaviruset fikk Norge til å stoppe opp. Transaksjonsmegler David Berg forteller at aktiviteten Stavangermarkedet er god inn mot sommeren. «Flere av transaksjonene som gjennomføres har vært salgsprosesser som var i gang før Koronakrisen eller er prosesser initiert av kjøper. Vi opplever at kapasiteten og viljen hos bankene knyttet til finansiering av nye prosjekter igjen er tilstede etter en liten brems i forbindelse med smittevernstiltak og usikkerhet. Markedet oppleves fortsatt veldig selektivt, men trygge kontantstrømmer på gode beliggenheter er det fortsatt god etterspørsel etter», uttaler Berg. DNB Næringsmegling i Stavanger var blant annet megler da et Union-fond solgte handelseiendommen Reevegen 13 på Bryne.

 

Solrikt, men selektivt i Bergen

I Bergen er leder Haakon Jard Veidung positiv til både markedet og været. «Bergen by danser i solskinn og vi opplever at aktivitetsnivået har steget noe inn mot sommeren, men det er fortsatt tidlig å forsøke å steke speilegg på skifersteinene på Torgallmenningen. Vi opplever at risikoappetitten generelt sett er økende, men markedet har samtidig blitt mer selektivt med tanke på hvilke muligheter man ønsker å forfølge. Motpartsrisiko og finansieringsmulighet er en større beslutningsfaktorer enn tidligere. 2020 begynte sterkt for vårt kontor og vi har også vært rådgiver i en av de få transaksjonene som har blitt gjennomført i Bergen etter at Norge stengte ned. Vår utleieavdeling har derimot opplevd et jevnt trykk, og vi har styrket vår satsing med ansettelsen av Susanne Troye som utleierådgiver», forteller Jard Veidung.

«Bergenskontoret har flere  spennende prosesser på gang og skal også ut med flere attraktive objekter over sommeren, og selv om vi kanskje har fått vår kvote av finvær for året så ligger forholdene til rette for en lun høst», avslutter han.

 

DNB Næringsmegling er klare for høy aktivitet både i sommerinnspurten og utover andre halvår. Kunder, samarbeidspartnere og lesere ønskes en god sommer!